ஓய்வெடுத்துக்கொள்வதற்கான பெட்டி Sleep box அறிமுகம் - புகைப்படங்கள்


ரஷ்ய கட்டிட வடிவமைப்பாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மிகச் சிறிய ஹோட்டெல் அறைகளே
இப்படங்களில் உள்ளவை. The Sleep box (தூங்குவதற்கான பெட்டி) என்று குறிப்போடு காணப்படும் இவற்றை முதலில் விமான நிலையங்களில் வைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்கின்றார்களாம்.

உள்ளே 30 நிமிடங்களில் இருந்து சில மணி நேரம் வரை ஓய்வெடுத்துக்கொள்ளவதற்கு ஏற்றவகையில் உள்ளே சிறிய கட்டில் மற்றும் மின்சார வசதி போன்றவை உள்ளன.


0 comments: